🎋🎋 Có thể nhận việc ngay hoặc sau Tết TUYỂN DỤNG: Kế Toán Nội Bộ -Việc làm kế ... - Khóa học kế toán sản xuất

🎋🎋 Có thể nhận việc ngay hoặc sau Tết TUYỂN DỤNG: Kế Toán Nội Bộ —Việc làm kế …

🎋🎋 Có thể nhận việc ngay hoặc sau Tết
TUYỂN DỤNG: Kế Toán Nội Bộ
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—
CÔNG TY TNHH WITH PLAN VN
Yêu cầu công việc
+ Tốt nghiệp chuyên ngành, tài chính, kế toán, kinh doanh…
+ Biết sử dụng thành thạo Microsoft office
==> Nhấp vào hình xem chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển nha.
#tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán


Related Posts