🎋🎋 Kế toán nhân sự -Việc làm kế toán - Tuyển dụng kế toán- Yêu cầu... - Khóa học kế toán sản xuất

🎋🎋 Kế toán nhân sự —Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán— – Yêu cầu…

🎋🎋 Kế toán nhân sự
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—
– Yêu cầu: thành thạo tin học văn phòng (word, excel ..) và có kinh nghiệm kế toán
CTY TNHH IN SONG NAM
==> Nhấp vào hình xem chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển nha.
#tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán


Related Posts