?? TUYỂN KẾ TOÁN dưới 30 tuổi - CTY MINH PHONG -Việc làm kế toán - Tuyển dụng ... - Khóa học kế toán sản xuất

?? TUYỂN KẾ TOÁN dưới 30 tuổi – CTY MINH PHONG —Việc làm kế toán – Tuyển dụng …

?? TUYỂN KẾ TOÁN dưới 30 tuổi – CTY MINH PHONG
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—
Mô tả CV:
– Nhập liệu chứng từ phát sinh.
– Theo dõi công nợ khách hàng, ncc…
– Kiểm kê nguyên vật liệu, hàng hóa.
– Lưu trữ hồ sơ chứng từ tại văn phòng
– Trao đổi thêm khi phỏng vấn
==> Nhấp vào hình xem chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển nha.
#tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán


Related Posts