🎋🎋 Tuyển nhân viên kế toán. FMCG tuyển dụng: fmcg-viet.com -Việc làm kế toán -... - Khóa học kế toán sản xuất

🎋🎋 Tuyển nhân viên kế toán. FMCG tuyển dụng: fmcg-viet.com —Việc làm kế toán -…

🎋🎋 Tuyển nhân viên kế toán.
FMCG tuyển dụng: fmcg-viet.com
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—
– Thời gian làm việc: Monday – Friday (8:00 – 17:00) & Saturday (8:00 – 11:30).
– Mức lương : 15 triệu.
==> Nhấp vào hình xem chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển nha.
#tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán


Related Posts