?Hệ thống tài khoản kế toán cuộc đời hài hước ? ? Giai đoạn 1: Ế - Nhóm tài kho... - Khóa học kế toán sản xuất

?Hệ thống tài khoản kế toán cuộc đời hài hước ? ? Giai đoạn 1: Ế – Nhóm tài kho…

?Hệ thống tài khoản kế toán cuộc đời hài hước ?

? Giai đoạn 1: Ế
– Nhóm tài khoản 15: Hàng tồn kho — Gái chưa chồng < 30 tuổi: - TK 532 : Giảm giá hàng bán --- Trai xinh gái đẹp mà ế (>30 tuổi)

? Giai đoạn 2: Tán là yêu luôn
– TK 121: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn — Tán chơi cho đỡ ế
– TK 131: Phải thu khách hàng — Chia tay đòi quà
– Tk 157: Hàng gửi đi bán — Nhờ bạn trông gấu khi đi xa
– TK 161: Chi sự nghiệp — Chi tiền bao gấu
– TK 211: Tài sản cố định hữu hình — Gấu
– TK 213: Tài sản cố định vô hình — Những giây phút lãng mạn bên gấu <3 - TK 214: Hao mòn tài sản cố định --- Tình yêu sau 2 năm - Tk 221: Đầu tư vào công ty con --- Có bồ mới :)) - Tk 229: Dự phòng tổn thất tài sản --- Chia tay bồ cũ - Tk 228: Đầu tư dài hạn --- Đến với bồ mới :)))) - TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi --- Cháy túi vì bồ mới - Tk 244: Cầm cố, ký quỹ, ký cược --- Cầm xe nuôi bồ - Tk 331: Phải trả người bán --- Trả bài :))))))) - TK 3381: Tài sản thừa chờ giải quyết --- Có con ngoài ý muốn :))))))) - Tk 414: Quỹ đầu tư phát triển --- Dành tiền cưới vợ - Tk 515: Doanh thu hoạt động tài chính --- Gấu nhận lời kết hôn <3 ? Giai đoạn 3: Khi anh với em về một nhà - Tk 151: Hàng mua đang đi đường --- Kết hôn - Tk 153: Công cụ dụng cụ --- Chồng - Tk 155: Thành phẩm --- Con - TK 211: Tài sản cố định --- Vợ - Tk 214: Hao mòn tài sản cố định --- Vợ sau 10 năm - Tk 229: Dự phòng tổn thất tài sản: --- Vợ sau 20 năm - TK 2413: Sửa chữa lớn tài sản cố định --- Đưa vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ :))) - TK 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước --- Đưa lương cho vợ - Tk 341: Vay dài hạn --- Vay tiền ba mẹ mua biệt thự - Tk 6415 Chi phí bảo hành --- Rocket cho quý ông đứng tuổi :))))))) - Tk 004: Nợ khó đòi đã xử lý --- Tịch thu quỹ đen của chồng - Tk 001: Tài sản thuê ngoài --- Đẻ mướn - Tk 221: Đầu tư vào công ty con --- Có vợ bé - Tk 5212: Hàng bán bị trả lại --- Ly hôn trả vợ về cho ba mẹ vợ ? Giai đoạn cuối - Ngỏm - Tk 911 Xác định kết quả kinh doanh --- Viết di chúc :)) Nguồn internet. ************************************************* (y) (y) Nhớ L.i.k.e và theo dõi page để cập nhật tin tuyển dụng kế toán nhanh nhất nhé. <3 <3

Related Posts