💥💥 TUYỂN KẾ TOÁN ĐÁNH MÁY -Việc làm kế toán - Tuyển dụng kế toán- ✅ Mô tả cô... - Khóa học kế toán sản xuất

💥💥 TUYỂN KẾ TOÁN ĐÁNH MÁY —Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán— ✅ Mô tả cô…

💥💥 TUYỂN KẾ TOÁN ĐÁNH MÁY
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—
✅ Mô tả công việc:
– Nhận phiếu nội bộ, phiếu đặt hàng từ NVKD kiểm tra các thông tin khi đủ điều kiện cung cấp hàng.
– Lập phiếu gia nhận hàng.
– Hạch toán phiếu thu, chi trên phần mềm.
– Hạch toán doanh thu bán hàng và công nợ phải thu.

👍👍 Nhớ t.hích và theo dõi page để cập nhật tin tuyển dụng kế toán nhanh nhất nhé <3 #tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán
#timviecketoan #vieclamketoan


Related Posts