😍😍 Tuyển NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ KIÊM CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ THUẾ. 2 đến ... - Khóa học kế toán sản xuất

😍😍 Tuyển NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ KIÊM CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ THUẾ. 2 đến …

😍😍 Tuyển NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP NỘI BỘ KIÊM CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ THUẾ. 2 đến 5 năm kinh nghiệm
—Việc làm kế toán – Tuyển dụng kế toán—

I. Tóm tắt công việc
1. Theo dõi, kiểm tra tất cả các nghiệp vụ phát sinh của các phần hành kế toán.
2. Theo dõi, kiểm tra và cập nhật tình tài sản cố định, xây dựng cơ bản.
3. Theo dõi, kiểm tra và cập nhật kế toán tiền lương, BHXH,….
4. Phân bổ các chi phi cuối kỳ kế toán: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ ngắn hạn và dài hạn, chi phí trích trước,…và các chi phí kết chuyển cuối kỳ.
5. Tập hợp chi phí và phụ trách tính giá thành sản xuất.
6. Theo dõi, kiểm tra và cập nhật công nợ phải thu khách hàng.
7. Phụ trách kế toán Thuế.
8. Thực hiện các báo cáo; Quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, hợp đồng, hóa đơn chứng từ và các giấy tờ khác có liên quan đến trách nhiệm công việc.
9. Thực hiện các công việc của Kế toán Trưởng khi vắng mặt theo ủy quyền và công việc của kế toán viên khi vắng mặt.
10. Tính giá thành sản phẩm.
II. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính
1 Theo dõi, kiểm tra tất cả các nghiệp vụ phát sinh của các phần hành kế toán.
– Hàng ngày chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ nghiệp vụ phát sinh các phần hành kế toán, đảm bảo chính xác và đúng chuẩn mực kế toán.
– Báo cáo cho Kế toán Trưởng nếu phát hiện các nghiệp phát sinh bất thường hoặc sai bút toán và điều chỉnh.
2 Theo dõi, kiểm tra, cập nhật tình hình phát sinh tài sản cố định, xây dựng cơ bản.
– Theo dõi và thực hiện ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài sản cố định.
– Theo dõi và thực hiện ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
– Khi phát sinh tình hình tăng giảm liên quan đến TSCĐ, XDCB phải lập bảng tổng hợp trình Kế toán Trưởng và BGĐ phê duyệt.
3 Theo dõi, kiểm tra, cập nhật tình hình phát sinh tiền lương, BHXH.
– Phối hợp với bộ phận HCNS và phụ trách kiểm tra, lập các bảng tính liên quan đến lương, BHXH của người lao động theo định kỳ.
– Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền lương và BHXH của người lao động.
4 Phân bổ các chi phí cuối kỳ kế toán
– Rà soát và kiểm tra lại toàn bộ các phần hành kế toán TSCĐ, chi phí phân bổ,…để thực hiện nghiệp vụ chi phí cuối kỳ như khấu hao, phân bổ ngắn hạn, dài hạn,…
– Lập bảng tổng hợp trích trước chi phí phát sinh trong kỳ trình kế toán Trưởng và BGĐ phê duyệt.
5 Tập hợp chi phí và phụ trách tính giá thành sản xuất.
– Tập hợp chi phí cuối kỳ kế toán để tính giá thành sản xuất: chi phí nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung.
– Xây dựng và lập bảng tính giá thành sản xuất trình kế toán Trưởng và BGĐ phê duyệt.
6 Theo dõi, kiểm tra và cập nhật công nợ phải thu khách hàng.
– Căn cứ vào nghiệm thu công trình lập bảng quyết toán công nợ với khách hàng số tiền còn phải thu.
– Đôn đốc các bộ phận có liên đến công trình thực hiện hoàn tất để nghiệm thu và quyết toán công nợ với khách hàng.
– Làm việc trực tiếp với khách hàng thu hồi công nợ đúng hạn.
7 Phụ trách kế toán Thuế
– Thực hiện các báo cáo Thuế theo đúng quy định thời hạn: Thuế GTGT, tình hình sử dụng hóa đơn,…
– In sổ sách kế toán Thuế lưu trữ hàng quý.
– Thực hiện báo cáo tài chính, các quyết toán thuế (TNDN, GTGT, TNCN,…) theo đúng thời hạn quy định của Thuế.
– Làm việc trực với Cơ quan Thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh Thuế.
8 Thực hiện các báo cáo; Quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, chứng từ và các giấy tờ khác có liên quan đến trách nhiệm công việc.
– Thực hiện báo cáo tài chính nội bộ theo đúng thời hạn quy định.
– Thực hiện báo cáo Thuế theo đúng thời hạn quy định.
– Thực hiện báo cáo tài chính và quyết toán hàng năm Thuế theo đúng thời hạn quy định.
– Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc phụ trách.
– Quản lý và lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến công việc phụ trách.
9 Thực hiện các công việc của Kế toán Trưởng khi vắng mặt theo ủy quyền và công việc của kế toán viên khi vắng mặt.
– Thực hiện các công việc thay thế cho nhân viên phần hành kế toán khác khi vắng mặt.
– Thay thế thực hiện các công việc của Kế toán Trưởng khi vắng mặt.
III. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác (Những việc kiêm nhiệm thêm). Thưc hiện nhiệm vụ khác Khi được phân công

VI. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết
Trình độ văn hoá tốt nghiệp:
 12/12
­Trình độ chuyên môn:
 Cao đẳng
Trình độ ngoại ngữ : ( Anh văn)
Trình độ B
­ Trình độ vi tính:
 Trình độ B
­ Kinh nghiệm (thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) :
 2 đến 5 năm
­ Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)
 Bình thường

Thông tin liên hệ
Quỳnh Anh
Chuyên viên Hành Chính – Nhân Sự
M: 0963 080 378 | T: (028)6265 8003 ext:20
E: anh.tranquynh@vinhmy.com

Showroom Tân Bình
A: 67 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q.TB, TP.HCM
T: (028)6265 0550
Showroom Quận 2
A: 16-17 Song Hành, P.An Phú, Q.2, TP.HCM
T: (08)8823 2398
*************************************************
(y) (y) Nhớ Like và theo dõi page để cập nhật tin tuyển dụng kế toán nhanh nhất nhé. <3 <3 HỖ TRỢ RIÊNG NHÀ TUYỂN DỤNG Page nhận giới thiệu nhân sự kế toán MIỄN PHÍ: - Quý Anh/Chị vui lòng liên hệ Hotline: 0915 057 247 (giờ hành chính) - Email: tuyendungketoanhcm@gmail.com

Related Posts