Em là kế toán mới vào Bao chàng đưa đón xuyến xao trong lòng Em luôn thầm nguyện... - Khóa học kế toán sản xuất

Em là kế toán mới vào Bao chàng đưa đón xuyến xao trong lòng Em luôn thầm nguyện…

Em là kế toán mới vào
Bao chàng đưa đón xuyến xao trong lòng
Em luôn thầm nguyện ước mong
Cưới được chàng rể thỏa lòng mẹ cha.

Nhưng rồi sau mùa “Tháng ba”
Hoàn thành báo cáo em ra thế này
Tả tơi tơi tả ai hay
Chàng rể chạy mất, đắng cay gái già.

-Đam mê kế toán

KẾ TOÁN MÙA BCTC :( :'( 😓 😨 😢 😰 😢 😭
—–
y) (y) Nhớ t.hích và theo dõi page để cập nhật tin tuyển dụng kế toán nhanh nhất nhé <3 #tuyendungketoan #tuyểndụngkếtoán
#timviecketoan


Related Posts