Người mà xuất hiện trong đầu bạn lúc này là ai nè? Lôi đứa đó vào đây để nhắc nh... - Khóa học kế toán sản xuất

Người mà xuất hiện trong đầu bạn lúc này là ai nè? Lôi đứa đó vào đây để nhắc nh…

Người mà xuất hiện trong đầu bạn lúc này là ai nè? Lôi đứa đó vào đây để nhắc nhở =))

#Vanh