Và rồi anh quyết định im lặng, em..cũng quyết định không làm phiền anh nữa. Từ... - Khóa học kế toán sản xuất

Và rồi anh quyết định im lặng, em..cũng quyết định không làm phiền anh nữa. Từ…

Và rồi anh quyết định im lặng,
em..cũng quyết định không làm phiền anh nữa.
Từ ngày ấy, tất cả hạnh phúc đều hoá đau lòng.

#jen