Cảm nhận của bạn Hạnh - Khóa học kế toán sản xuất

Cảm nhận của bạn Hạnh

hoàng-thị-hạnh

Cảm nhận của bạn Hoàng Thị Hạnh Khi tham gia khóa học tại trung tâm :

” – Qua khóa học tôi đã áp dụng được nhiều kiến thức về báo cáo Thuế và kê khai được báo cáo Thuế qua mạng của các công ty thương mại còn được chuyên sâu trong công tác kế toán”

Cảm nhận của bạn Hạnh admin

Đánh giá chất lượng đào tạo

Nội dung khóa học
Giáo viên
Cơ sở vật chất

Summary:

5

Related Posts