Hình ảnh lớp học kế toán thực hành - Khóa học kế toán sản xuất

Hình ảnh lớp học kế toán thực hành

kế toán thuế

Hình ảnh lớp học kế toán thực hành – khóa học kế toán sản xuất

Nội dung kiến thức học kế toán sản xuất:

1. Hệ thống lại cách tính giá thành sản phẩm theo quyết định 48/2006 và TT200
2. Quy trình xây dựng định mức nguyên vật liệu
3. Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho quá trình sản xuất
4. Cách tính lương, hạch toán tiền lương cho bộ phận trực tiếp sản xuất
5. Tập hợp chi phí phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm
6. Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ .
7. Báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất và xuất bán. Và báo cáo hoạt động kinh doanh cho mảng sản xuất

 

0Z

 

1_1

 

hình học viên

 

 

hoc_ke_tan_quan_1_1

Học thực hành kế toán trên máy

 

WP_000333-001

Thầy (cô) chỉ dạy tận tình

Related Posts