Khóa học kế toán sản xuất - tính giá thành định mức
Khóa học kế toán sản xuất – tính giá thành định mức

Khóa học kế toán sản xuất – tính giá thành định mức

Khóa học kế toán sản xuất – tính giá thành định mức (cầm tay chỉ việc). “Khóa học đào tạo kế toán sản xuất cho học viên từ nguyên lý đến thực hành ứng dụng làm tốt kế toán thực tế tại doanh nghiệp”. Giúp học viên biết cách xây dựng định mức nguyên vật liệu, tỷ lệ hao hụt, tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm định mức.
hoc ke toan san xuất

Hình ảnh : Học kế toán sản xuất -tính giá thành

I. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC:

– Biết cách tính giá thành định mức cho công ty có nhiều sản phẩm, tính giá thành định mức theo đơn hàng, hợp đồng; tính giá thành sản xuất theo mã vụ việc.

–  Giúp học viên biết cách xây dựng định mức nguyên vật liệu, tỷ lệ hao hụt, tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm định mức.

– Biết cách tính lương phứt tạp cho bộ phận phân xưởng sản xuất (tính lương theo hợp đồng thời vụ, tính lương tăng ca; cách tính bảo hiểm và thuế Thu nhập cá nhân cho bộ phận phân xưởng sản xuất).

– Nắm bắt được các kiến thức kế toán về hoạt động tại một doanh nghiệp sản xuất (Sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng loạt).

– Biết cách lập báo cáo tài chính cuối năm với số liệu chính xác.

– Cách quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm, và kinh nghiệm quyết toán thuế.

– Có khả năng tư vấn pháp luật; tư vấn quản trị nội bồ về lĩnh vực sản xuất cho nhà quản lý. (Cách quản lý hàng tồn kho, kiểm kê sản phẩm hóa vật tư bị mất mát, hao hụt; tư vấn cách tính giá thành cho nhà quản trị để cho ra mức giá cạnh cho sản phẩm sản xuất).

– Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Ecel, MISA, phần mềm mà các DN hiện nay ưu tiên dùng. Ngoài ra còn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Fast Accouting và phần mềm kế toán Bravo.

– Biết cách in các sổ sách tổng hợp và chi tiết cần thiết tại công ty sản xuất. Biết cách chuẩn bị hồ sơ lưu trự để quyết toán với cơ quan thuế.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

– Là kế toán mới chỉ biết hạch toán chưa biết tổng hợp lên báo cáo tài chính

– Là kế toán muốn có kinh nghiệm để làm cách dịch vụ kế toán ngoài giờ.

– Là quản lý doanh nghiệg cho bộ phận trực tiếp sản xuất

+ Tập hợp chi phí phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm

+ Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cup muốn học để quản lý tốt hơn bộ phận kế toán.

– Là kế toán đang làm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ muốn chuyển sang làm kế toán sản xuất. 

– Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại công ty sản xuất, học để làm quen trước để khi vào làm sẽ tránh được lúng túng và nắm bắt công việc nhanh. 

– Là kế toán muốn nhận thêm dịch vụ ngoài giờ. 

– Học viên muốn làm kế toán thuế tổng hợp cho công ty gia đình. 

– Là chủ doanh nghiệp muốn học để quản lý tốt bộ phận kế toán tại đơn vị.

– Sinh viên học các chuyên ngành khác như Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Du lịch, Quản trị… nay muốn chuyển sang làm Nghề Kế toán tại công ty sản xuất.

Sinh viên du học về nước cần có kiến thức kế toán để làm việc cho các công ty sản xuất tại Việt Nam.

ke toan san xuat1(Học viên đang xem thực tế giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

Khóa học kế toán thực hành tổng hợp

(Giảng viên vừa hướng dẫn làm mẫu trình chiếu lên bảng, sau đó các bạn thực hành theo và phản ánh vào máy)

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

– Hướng dẫn nghiệp vụ theo thực tế của doanh Nghiệp Sản Xuất (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao tài sản cố định, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành, bán thành phẩm, …trong một doanh nghiệp sản xuất).

– Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản kế toán , sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong kế toán sản xuất. 

– Quy trình hạch toán kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa -quyết định 48 và chế độ kế toán trong doanh nghiệp lớn- quyết định 15 tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

– Từ chứng từ thực tế giáo viên sẽ hướng dẫn quy trình luân chuyển chứng từ tại doanh nghiệp  sản xuất.

– Cách xây dựng định mức nguyên vật liệu, cách chuyển đổi đơn vị tính mà trong các doanh nghiêp sản xuất thường  gặp phải.

– Từ định mức nguyên vật liệu xây dựng, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo từng loại hình doanh nghiệp

– Cách nhập kho nguyên vật liệu, cách xuất kho nguyên vật liệu cho phù hợp với định mức đã xây dựng

– Cách phân loại, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phù hợp với từng đơn vị sản xuất khác nhau.

– Cách phân bổ tài sản cố định, công cụ dụng cụ vào chi phí chung của từng sản phẩm.

– Cách hạch toán tiền lương tại bộ phận văn phòng và bộ phận trực tiếp sản xuất

– Cách nhập kho thành phẩm sau khi hoàn thành quy trình tính giá thành

– Báo cáo chi tiết lãi lỗ từng thành phẩm nhập kho – xuất bán thành phẩm
Bài viết đang xem bài viết: ” Khóa học kế toán sản xuất – tính giá thành định mức “

Cụ thể chi tiết:

– Phân tích các nghiệp vụ kế toán trước khi thực hiện lập biểu mẫu biểu nhật ký chung và ghi chép ban đầu và sổ nhật ký chung.
– Vào bảng kê nhập , xuất sau đó ứng dụng các hàm liên kết để tạo lập tự động ra bẳng xuất nhập tồn kho hàng hóa và phiếu nhập kho phiếu xuất kho..
– Thực hiện các bước toán kế chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lãi lỗ tháng đó bằng các hàm đơn giản)
– Lên bảng cân đối tài khoản tháng và các loại sổ ( sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ số tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các hàm lien kết
– Lên báo cáo tài chính và in sổ sách (sổ chi tiết, sổ tổng hợp ..) phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất
Hướng dẫn sử dụng thêm phần mềm fast, misa
. Quy trình thực hành kế toán sản xuất:

 – Thực hành nghiệp vụ kế toán
+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
+ Kế toán nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, công cụ, dụng cụ
+ Kế toán tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán doanh thu
+ Kế toán xác định kết quả kinh doanh
+ Lập báo cáo tài chính theo quy định 48
 – Kế toán thuế: bao gồm lý thuyết kế toán thuế và thực hành kế toán thuế
+ Cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất về thuế và cách áp dụng vào doanh nghiệp; cách tính thuế, kê khai các loại thuế;
+ Hướng dẫn tải phần mềm HTKK, hướng dẫn kê khai thuế GTGT
+ Hóa đơn, bao gồm các thông báo, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
+ Hướng dẫn điều chỉnh thuế GTGT
+ Đăng ký mã số thuế TNCN, kế khai thuế TNCH theo tháng, quý
+ Kê khai thuế qua mạng
 – Thủ thuật cân đối lãi lỗ và bảo vệ chi phí cho doanh nghiệp

IV. GIẢNG VIÊN: là những kế toán trưởng đang làm trong doanh nghiệp sản xuất, có kinh nghiệm tính giá thành định mức và lập báo cáo tài chính chuyên loại hình doanh nghiệp

V. KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC:

– Các bước và cách làm chi tiết công việc của 1 kế toán tổng hợp thực tế tại doanh nghiệp.

– Có thể làm việc độc lập, tương đương kế toán 2 năm kinh nghiệm.

– Được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học có giá trị toàn quốc và vĩnh viễn.

VI. Lịch khai giảng lớp học kế toán thực hành: hàng tháng

* Một số hình ảnh về các buổi thực hành lớp học kế toán:

học vien 1

hinh-hc-vien hoc vien ke toan san xuat

VII. ƯU ĐÃI KHÓA HỌC

– Giảm 5% học phí cho 03 học viên đăng ký ghi danh đầu tiên

– Giảm 5% học phí cho Sinh viên / Học sinh (thẻ sinh viên / học sinh còn hạn)

– Đối với các bạn kinh tế khó khăn có thể được chia học phí đóng 2 lần

– Tặng đĩa CD phần mềm: bao gồm PM kế toán Misa, PM kế toán excel và file tài liệu chuyên ngành kế toán cho tất cả HV.

– Học viên có nhu cầu tranh thủ đăng ký để kịp xếp lớp, đừng để đến cận kề ngày khai giảng vì có thể sẽ đăng ký muộn như nhiều anh chị học viên các lớp trước.

VUI LÒNG LIÊN HỆ VÀ GHI DANH:

TRUNG TÂM GIA SƯ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điện thoại: (08) 38 336 446  – Di động: 0918 867 446 (Số Vina) – 0962 283 630 (Số Viettel)

1. Địa chỉ học tại Quận 1: Số 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

2. Địa chỉ học tại Quận Tân Bình: 123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Email: [email protected]

4. Skype: giasuketoantruong

Cảm nhận sau khóa học của học viên

do-thi-thanh-hien

Cảm nhận sau khóa học của bạn Đỗ Thị Thanh Hiền 

“Thầy cô và nhân viên của trường rất nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ học viên”
hoàng-thị-hạnh

 

Bài viết: ” 

Khóa học kế toán sản xuất – tính giá thành định mức

”  , Học kế toán ở quận 1, 2, 3, 4, 5, ,6 ,7 ,8 , 9 , 10 ,11 ,12 , quận tân bình, quận bình thạnh, quận bình tân, quận phú nhuận…

Related Posts