Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TPHCM - Khóa học kế toán sản xuất

Khóa học kế toán thực hành tổng hợp tại TPHCM

Khóa học kế toán thực hành tổng hợp
Kế toán là một ngành nghề chiếm vị trí ưu thế trong ngành nghề xã hội. Bất kỳ công ty, tổ chức, xí nghiệp, nhà máy, bệnh viện, trường học, ngân hàng, kho bạc… dù lớn hay nhỏ đều cần ít nhất một kế toán viên. Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề kế toán rất rộng lớn. Hầu hết mọi công ty và doanh nghiệp cần kế toán có kinh nghiệm. Phần lớn các bạn học kế toán trên trường chỉ là lý thuyết xuông, kinh nghiệm không, kỹ năng không? Để các bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng học và làm việc tốt Trung tâm gia sư kế toán trưởng giới thiệu các bạn khóa học kế toán thực hành học về thực tế chứng từ, hóa đơn đỏ… các bạn đi học như đi làm, giảng viên cầm tay chỉ việc từng bạn.

hình học viên
+ NỘI DUNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
Gồm 3 phần học:
Phần 1 : Tìm hiểu về thuế và luật thuế
Phần 2: Kỹ năng thực hành các nghiệp vụ kế toán cụ thể
Phần 3: Hướng dẫn “Ghi sổ tay kế toán” và lập sổ tay kế toán trên phần mềm excel và phần mềm kế toán misa/fast.
* Chi tiết nội dung từng phần như sau:
Phần 1 : Tìm hiểu về thuế và luật thuế
1. Thuế và luật thuế
– Tìm hiểu về các loại thuế và bản chất của từng loại thuế như: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng ( GTGT), thuế TNCN, Thuế TNDN
– Doanh nghiệp chịu thuế và doanh nghiệp không chịu thuế.
– Cập nhật các thông tư nghị định mới nhất về luật thuế của bộ tài chính.
– Trường hợp nào thì phải nộp thuế, các điều kiện khấu trừ ….
– Thực hành lập tờ khai thuế môn bài, cách xác định bậc thuế môn bài phải nộp.
– Thủ tục đặt in và phát hành hóa đơn GTGT.
– Thực hành viết hóa đơn GTGT.
2. Học thực hành cách kê khai thuế và lập báo cáo thuế trên Phần mềm HTKK

htkk337]
a / Học thực hành lập báo thuế tháng :
– Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng :
+ Cách xác định thuế GTGT phải nộp.
+ Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT qua mạng.
+ Thực hành kê khai thuế GTGT hàng tháng vào bảng kê mua vào, bán ra.
+ Học cách xử lý và điều chỉnh các sai sót thường gặp.
– Thực hành kê khai và lập báo thuế TNCN.
+ Cách đăng ký mã số thuế Thu nhập cá nhân cho cán bộ công nhân viên.
+ Các trường hợp được giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất.
+ Cách lập tờ khai thuế TNCN theo tháng ( nếu có )
b/ Học thực hành lập báo cáo thuế quý , năm.
– Cách tính thu nhập chịu thuế – cách tính thuế TNDN.
– Cách xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.
– Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý.
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN quý.
– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
– Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.
– Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
Phần 2: Kỹ năng thực hành các nghiệp vụ kế toán cụ thể
1. Thuế môn bài khóa học kế toán thuế
– Giới thiệu tổng quan về thuế môn bài
– Các văn bản liên quan đến thuế môn bài.
– Bậc thuế môn bài theo vốn điều lệ.
– Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đang hoạt động, thuế môn bài với chi nhánh.
– Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài:
+ Hồ sơ kê khai
+ Kỳ kê khai
+ Hạch toán thuế môn bài.
– Thực hành viết tờ khai thuế môn bài
– Thực hành viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
– Các mức phạt vi phạm về thuế môn bài.
2. Thuế giá trị gia tăng
– Tìm hiểu về hóa đơn – chứng từ:
+ Các loại hóa đơn hiện nay
+ Tìm hiểu các ký tự, các thông số trên tờ hóa đơn.
+ Cách lập hóa đơn
+ Tìm hiểu về tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ
+ Cách xử lý các vấn đề về hóa đơn như: mất, cháy hỏng hóa đơn, viết sai hóa đơn…
+ Hóa đơn trong các trường hợp đặc biệt như: hàng mẫu, khuyến mại, quảng cáo, hóa đơn có giá trị dưới 200.000đ…
+ Cách sắp xếp, lưu chữ chứng từ kế toán.
+ Xử phạt vi phạm về hóa đơn.
+ Làm các báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn.
– Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng:
+ Các văn bản liên quan đến thuế gtgt hiện nay.
+ Các loại thuế suất thuế giá trị gia tăng.
+ Điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào.
+ Cách tính thuế gtgt.
+ Thời hạn nộp thuế gtgt
+ Hạch toán thuế gtgt
+ Cách làm việc với các cơ quan thuế.
– Kê khai thuế giá trị gia tăng:
+ Hồ sơ kê khai thuế gtgt
+ Các cách xác định hình thức kê khai.
+ Các cách xác định kỳ kê khai
+ Thực hành kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.
– Kê khai bổ sung:
+ Các chỉ tiêu trên tờ khai thuế
+ Nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung.
+ Xử lý trong các trường hợp sai sót đặc biệt.
3. Thuế thu nhập cá nhân.
– Các văn bản pháp quy về thuế TNCN hiện nay.
– Các đối tượng chịu thuế TNCN.
– Cách tính thuế TNCN cho các loại đối tượng: cá nhân cư trú, không cư trú, lao động dài hạn, lao động hợp đồng thời vụ.
– Các loại thu nhập được miễn giảm, giảm trừ khi tính thuế TNCN.
– Lấy mã số thuế, làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh…
– Thực hành kê khai thuế TNCN.
– Xác định kỳ kê khai.
– Thời hạn nộp.
– Hạch toán thuế TNCN.
– Quyết toán thuế TNCN
– Xử lý các trường hợp đặc biệt.
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Tổng quan, các văn bản liên quan đến thuế TNDN.
– Cách tính thuế TNDN: các chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN.
– Cách lấy chi phí, cách bảo vệ các chi phí…học kế toán thuế
– Cách xác định lãi, lỗ…
– Hồ sơ kê khai.
– Cách kê khai thuế TNDN tạm tính quý.
– Hạch toán thuế TNDN.
– Quyết toán thuế TNDN.
– Thời hạn nộp.
5. Các loại thuế đặc biệt
– Thuế thuê nhà:
+ Hồ sơ kê khai
+ Các loại thuế và cách xác định số thuế phải nộp.
– Các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế cho hàng nhập khẩu, xuất khẩu…
6. Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng
+ Điều kiện kê khai thuế qua mạng.
+ Quy trình kê khai Thuế qua mạng.
+ Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng.
+ Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng.
+ Cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế qua mạng.
Phần 3: Hướng dẫn “Ghi sổ tay kế toán” và lập sổ tay kế toán trên phần mềm excel và phần mềm kế toán misa/fast.

so ke toan
.Thực tế các doanh nghiệp đa phần đều làm trên Excel hoặc phần mềm kế toán
Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.
Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
+ Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
+ Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
+ Sổ kế toán tổng hợp
+Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.
Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
– Ngày, tháng ghi sổ;
– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
– Ngày, tháng ghi sổ;
– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.
Sổ, thẻ kế toán chi tiết…
* KINH NGHIỆM SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC:
– Xử lý tình huống kế toán nhanh nhẹn.
– Kiến thức kế toán bạn học được tương đương với kế toán làm việc 2 năm kinh nghiệm trong nghề.
– Kỹ năng làm việc của bạn có được:
+ Áp dụng kiến thức thực hành vào công việc nhanh và hiệu quả.
+ Biết sử dụng phần mềm kế toán chuyên ngành, không vụng về.
+ Có thể làm việc độc lập, biết cách xử lý các vấn đề về hóa đơn, chứng từ.
+ Quá trình ghi sổ kế toán, nhật ký chung theo trình tự cụ thể.
– Bạn được cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc và vĩnh viễn.
* TÀI LIỆU HỌC: Hoàn toàn các bạn được phát tài liệu học tập miễn phí.
* LỊCH KHAI GIẢNG: Khai giảng hàng tháng
*HỌC PHÍ & THỜI GIAN HỌC
– Thời gian học linh động có 3 ca : phù hợp với mọi đối tượng
– Ca sáng : Từ 8h – 10h . Ca Chiều : Từ 14h – 16h 30 . Ca Tối : Từ 18h – 20h30
– Học phí hợp lý : Tùy vào từng khóa học và nhu cầu cũng như trình độ của học viên Công ty sẽ xắp xếp lớp học hợp lý nhất cho các bạn , tiết kiệm được thời gian và học phí cho học viên
Chú ý : Trong quá trình học nếu các bạn cảm thấy còn chưa nắm vững, trung tâm sẽ sắp lại cho bạn học một khóa mới, ví dụ bạn bạn công việc phải đi công công tác nữa tháng ở Hà Nội, vào học không theo kịp phần kế toán Misa bên mình sẽ sắp cho bạn học lại mà không thu thêm học phí.
* GIẢNG VIÊN :
– Giảng dạy các bạn là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm đang làm việc tại doanh nghiệp.
– Một kế toán trưởng luôn giải đáp mọi thắc mắc và cầm tay chỉ bạn học tận tình.
– Hình thức học : Học tập trung
* CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
– Giảm 5% học phí đăng ký trước ngày khai giảng
– Nếu anh/chị Học viên mời thêm bạn bè hoặc người thân đi học cùng thì học viên sẽ được giảm 10 phần trăm học phí.
– Tặng thẻ khách hàng thân thiết
– Tặng phần mềm kế toán hướng dẫn cài đặt phần mềm miễn phí
– Hỗ trợ dạy tin học văn phòng miễn phí cho học viên chưa thành thạo
Các bạn có thể tham khảo thông tin về phương thức học, thời gian , chi phí cũng như việc đi lại để tìm câu trả lời cho câu hỏi học kế toán ở đâu tốt tại TPHCM ?
* HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hcvienktth1 hoc thực hành kế toán san xuat học vien 1 hoc vien ke toan san xuat học viên
* CẢM NHẬN HỌC VIÊN:

ĐOÀN-THỊ-NGỌC-HIỀN do-thi-thanh-hien DSC04076
* LIÊN HỆ VÀ GHI DANH TẠI ĐÂY:
TRUNG TÂM GIA SƯ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:
1. Hotline: 0914 942 446 (Số Vinaphone) – 0962 283 630 (Số Viettel)
2. Tel: (08) 38 336 446
3. Yahoo chat online: hocketoanthuchanh
4. Email: [email protected]
5. Skype: giasuketoantruong
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN 1:
17 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh
* ĐỊA CHỈ GHI DANH VÀ HỌC TẠI QUẬN TÂN BÌNH (GẦN CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT):
123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

Related Posts