Học kế toán tổng hợp tại TPHCM - Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp
Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán trong công ty sản xuất

Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán trong công ty sản xuất

Kinh nghiệm xin việc kế toán công ty sản xuất:

Các bạn đã bao giờ đi phỏng vấn vào vị trí kế toán sản xuất chưa? Khi ra trường bạn cần chuẩn bị kiến thức và kỹ năng gì? Vậy theo  “Kinh nghiệm xin việc” là gì? Đó chính là những kỹ năng để các bạn có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

đào tạo kế toán

 

Nhiều bạn thường nói kế toán sản xuất thường khó hơn các công việc kế toán khác như:  kế toán bán hàng, kế toán thương mại… Như chúng ta hiểu Kế toán sản xuất thì có 3 giai đoạn : mua vật liệu đầu vào, đưa vào sản xuất, sản xuất ra thành phẩm mới đưa ra tiêu thụ. 

Hiểu được vấn đề đó, hôm nay trung tâm xin chia sẽ với các bạn kinh nghiệm phỏng vấn kế toán sản xuất:

I. Khi các bạn xin việc kế toán ở công ty sản xuất bạn cần xem lại các kiến thực sau:

        1.Hệ thống lại cách tính giá thành sản phẩm theo quyết định 48/2006 và QĐ 15/2006

        2. Quy trình xây dựng định mức nguyên vật liệu

        3.Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho quá tr ình sản xuất

        4.Cách tính lương, hạch toán tiền lương cho bộ phận trực tiếp sản xuấ t

        5. Tập hợp chi phí phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm

        6.Cân đối nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ .

        7. Báo cáo lãi lỗ chi tiết cho từng thành phẩm sản xuất và xuất bán. Và báo cáo hoạt động kinh doanh cho mảng sản xuất
II. Các câu hỏi thường gặp khi xin việc vào công ty sản xuất:

A. Các câu hỏi nhà tuyển dụng thường đặt câu hỏi:

1. E m biết xây dưng quy trình tính chi phí và giá thành công ty sản xuất không?

– Cái này thì khó hơn vì tính giá thành có những quy định chung nhưng việc áp dụng thế nào phụ thuộc rất nhiều vào quy trình sản xuất sản phẩm của công ty như: Sản xuất sản phẩm gì, quy trình sản xuất như thế nào,…

2. Công ty sản xuất cần phải làm gì rồi phải lập những báo cáo gì?

– Báo cáo doanh thu

– Báo cáo chi phí

– Báo cáo hàng tồn kho

– Báo cáo công nợ phải thu

– Báo cáo công nợ phải trả

– Báo cáo giá thành sản phẩm:

– Tập hợp chi phí vào các tài khoản chi phí tương ứng (TT 200: các tài khoản chi phí 621, 622, 627, QD48: tài khoản 154) thông qua các chứng từ gốc như phiếu xuất kho, phiếu hạch toán chi phí.
TT200
Nợ 621,622,627
Có 152,111,331,…
QD48
Nợ 154
Có 152,111,331,…
– Trong quá trình sản xuất ra nhập kho thành phẩm
Nợ 155
Co 154
– Phân bổ và kết chuyển chi phí
Về mặt hạch toán
TT 200
Nợ 154
Có 621,622,627
3. Em đã có kinh nghiệm quản lý kế toán ở công ty sản xuất chưa?

Về mặt quản lý: Cái này là khó nhất, các bạn hãy cố gắng nêu các đặc thù như: sau khi tập hợp được các đầu chi phí tiền hành phân bổ cho các sản phẩm sản xuất ra để tính giá thành từng sản phẩm. Phân bổ chi phí như nói ở phần trên có nhiều phương pháp (trực tiếp, định mức, hệ số, tỷ lệ)

– Sau bước này phần chênh lệch giữa nợ và có 154 sẽ là dở dang
– Sau khi tính được giá thành có thể xác định được giá trị 632 thành phẩ m

– Thiết lập chi phí tiêu chuẩn đối với nguyên liệu và thành phẩm.

– Tỷ lệ phế liệu, nâng suất và phân tích hư hỏng nhà máy.

B. Các câu hỏi khác thường gặp: Em có biết,

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ li ệu chi tiết và tổng hợp. 
2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.  
3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp  
4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp l ý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 
5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán v ăn phòng cty. 
6. Theo dõi công nợ khối văn ph òng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 
7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn ph òng, tổng hợp công ty theo qui định. 
8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải tr ình chi tiết. 
9. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc c ác đơn vị chức năng khi có yêu cầu.  
10. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. 

Related Posts